Oudere berichten

Website, 21 september 2016: Toelichting op Pakket-Van-Vliet door Roland van Vliet

In het “Pakket-Van-Vliet" is het begrotingstekort ruim 400 miljoen euro lager dan in de miljoenennota van het kabinet.

_______________________________________________________________________

CPB, 21 september 2016: Publicatie Tegenbegroting "Pakket-Van-Vliet"

Van Vliet verlicht de EMU-relevante lasten met 1,6 mld euro. Vooral de lasten op arbeid worden verlaagd.

________________________________________________________________________

L1 Limburg, 20 september 2016: Roland van Vliet vanavond bij avondgasten

Politiek verslaggever Jean van Hoof is in Den Haag en spreekt voor AvondGasten met de belangrijkste Limburgse betrokkenen.

_______________________________________________________________________

Accountantweek, 15 september 2016: Meer mogelijkheden fiscale eenheid tussen bedrijven

Zoals gehuwden elkaars fiscale partners zijn, kunnen ook bedrijven een fiscale eenheid vormen, legt Kamerlid Roland van Vliet uit.

_______________________________________________________________________

Tweede Kamer, 6 september 2016: Inbreng Roland bij debat "wet aanpassing fiscale eenheid"

De voorgestelde wijzigingen komen voort uit het arrest Papillon. Die wijzigingen kan ik steunen, onder voorbehoud van een aantal technische vragen

_______________________________________________________________________

ANP: Overzicht moties en amendementen van minifractie in de Tweede Kamer

Alle moties en amendementen van Tweede Kamerfracties met twee leden of minder. Van start Rutte II tot aan het zomerreces 2016

_______________________________________________________________________

FD, 30 augustus 2017: Oneerlijke concurrentie medische hulpmiddelen

Over de situatie met dialysevloeistof is inmiddels een motie ingediend door Tweede Kamerlid Roland van Vliet

_______________________________________________________________________

Website, 4 Augustus 2016: Roland aan het werk in Oosterhout (tegenbegroting 2017)

Gelijktijdig met de Miljoenennota van het Kabinet, zal ik wederom een tegenbegroting voor volgend jaar door het CPB laten doorrekenen

______________________________________________________________________

Volkskrant, 27 juli 2016: Roland van Vliet wordt zelf gehoord 

Het gerechtshof Amsterdam besloot dinsdag om Van Vliet toe te wijzen als getuige in het hoger beroep dat Möllenkamp heeft aangespannen

______________________________________________________________________

Woonbond, 6 juli 2016: Kamer verdeeld over de verhuurderheffing

Daar moeten we iets mee als Tweede Kamer', zei Roland van Vliet, die voorzitter was van de hoorzitting Evaluatie verhuurderheffing. 

______________________________________________________________________ 

Roland van Vliet nogmaals in vak K. voor de evaluatie van de Wet Parlementaire Enquête. Link naar debat gemist!

  ______________________________________________________________________

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Roland van Vliet geeft gastles in Venlo op maandag 27 juni, college den Hulster, VWO 4

______________________________________________________________________

Antwoorden van de regering op vragen van Farshad Bashir en Roland van Vliet over Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

_______________________________________________________________________

Van Vliet had zijn plan in lijn gebracht met een Europese richtlijn. Vandaar dat hij een tegenstem kwalificeerde als ‘achterhoedegevecht’.

_______________________________________________________________________

Kamer verwerpt mijn initiatief om willekeurige toeslagen op betaalmiddelen tegen te gaan. Erg jammer!

______________________________________________________________________

Wat ik miste is de eigen verantwoordelijkheid van Delta: Ik steun het debat wel, want dan kan ik zeggen wat ik daarvan weet.

______________________________________________________________________

Klik op de link hierboven, om de voortzetting van de plenaire behandeling van de initiatiefwet te bekijken

______________________________________________________________________

De Consumentenbond is tegen surcharging. Consumenten willen geen toeslag betalen op hun kaartbetalingen.

______________________________________________________________________ 

Het is in het belang van Nederland, om de concurrentiepositie goed monitoren na het invoeren van de EU-richtlijn belastingontwijking

______________________________________________________________________

Klik op de link voor de plenaire behandeling in de 1e termijn, van het initiatief wetsvoorstel van Roland van Vliet

 ______________________________________________________________________

Volgens de politicus zijn de kosten die in rekening worden gebracht niet transparant en betekent het in de praktijk vaak een extra marge voor de winkelier.

______________________________________________________________________

Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer een wetsvoorstel bespreekt van een 'afsplitser'. De initiatiefwet moet een eind maken aan de extra kosten bij betaalkaarten.

______________________________________________________________________

De politieke kleine zelfstandige kan met zijn eigen 'Wet van Vliet' onsterfelijk worden in de parlementaire geschiedenis. Donderdag zit Van Vliet in 'Vak K'

______________________________________________________________________

Het Initiatief-wetsvoorstel om de toeslagen bij gebruik van betaalkaarten te verbieden maakt kans op steun in de Tweede Kamer. Donderdag 28 april in de plenaire zaal! 

______________________________________________________________________

Van Vliet zei dat er de afgelopen dagen veel druk op de twee fractieloze Kamerleden is uitgeoefend om hetzelfde te stemmen als de oppositie.

______________________________________________________________________

Het Limburgse Kamerlid Roland van Vliet vindt het jammer dat onduidelijk blijft wat exact de verantwoordelijkheid was van oud-directeur Leks Verzijlbergh

_______________________________________________________________________

Oud-voorzitter van de enquêtecommissie Roland van Vliet stelt Kamervragen. Mede ingediend door SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir. 

_______________________________________________________________________

"Dit is een buitengewoon wenselijke motie en deze wil ik graag overnemen als daar geen bezwaar tegen bestaat", aldus Staatssecretaris Wiebes

__________________________________________________________________________

De commissie-Van Raak, belast met deze taak, wordt volgens Van Vliet 'onder druk gezet' om snel met een protocol op de proppen te komen.

__________________________________________________________________________

''Dit gaat te snel en te onzorgvuldig'', meent het onafhankelijke Kamerlid Roland van Vliet, die eerder de parlementaire enquête naar de woningcorporaties leidde.

_________________________________________________________________________

Oud-voorzitter van de enquêtecommissie en Kamerlid Roland van Vliet, zegt in een reactie dat corporaties hun commerciële activiteiten op afstand moeten zetten.

__________________________________________________________________________

verzoekt de regering bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting de economische effecten zoveel mogelijk mee te nemen. (Motie is aangenomen!)

_________________________________________________________________________

verzoekt de regering op geen enkele manier te aanvaarden dat Nederlandse zeehavens op achterstand worden gezet. (Motie is aangenomen!)

_________________________________________________________________________

Staatssecretaris Wiebes heeft zojuist mijn motie over toelichting op de ingewikkelde eigen woning regeling overgenomen. De motie wordt dus uitgevoerd!

_________________________________________________________________________

Onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet wil meer fiscale aandacht voor LPG. Ook geeft Van Vliet aan de motorrijtuigenbelasting te willen afbouwen.   

_________________________________________________________________________  

Roland van Vliet reageert op verkiezingsretoriek SP: "Als Nederland een belastingparadijs zou zijn geweest, dan zouden die centen hier blijven". 

_________________________________________________________________________   

Roland van Vliet, voormalig voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, wees op een ander probleem: “Pas 60 procent van de toeslagen over 2014 zijn definitief toegekend.” 

_________________________________________________________________________   

Met Nepperus, Groot en Omtzigt vorm ik de begeleidingscommissie voor een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de tax-gap in Nederland.   

_________________________________________________________________________   

Kamerleden toonden zich woensdag verrast door de harde kritiek van de toezichthouder. Roland van Vliet schrok vooral van de toonzetting: 'DNB wil de sector het liefst afschaffen.'   

_________________________________________________________________________   

Wegens omstandigheden kan ik 21 maart helaas niet aanwezig zijn bij het nota overleg Private Equity. Met dit opiniestuk wil ik desondanks een bijdrage leveren aan deze belangrijke discussie.   

_________________________________________________________________________  

Laat het geen verassing zijn dat belastingplichtigen massaal hun DigiD vergeten. De cijfers bevestigen het vermoeden wat ik al had, want ik zie het overal om me heen gebeuren.   

_________________________________________________________________________