Pakket Van Vliet 2017

Woensdag 21 september 2016. CPB publiceert Pakket-Van-Vliet, de Tegenbegroting 2017 van Roland van Vliet

Klik hier voor de CPB notitie

______________________________________________________________________________________________________________

Bekijk hier de reactie van premier Rutte op de tegenbegroting van Roland van Vliet, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen: 

______________________________________________________________________________________________________________

Toelichting Pakket-Van-Vliet 2017

Vandaag, woensdag 21 september 2016, publiceert het CPB de doorrekening van het Pakket- Van-Vliet, de tegenbegroting voor 2017. Net als vorig jaar zet ik stevig in op vereenvoudiging van het belastingstelsel en het verminderen van het fiscaal hobbyisme. Helaas is er dit jaar geen 5 miljard-pakket te verdelen zoals vorig jaar, dus voor elke nieuwe prioriteit zal het geld ergens anders gehaald moeten worden.

Ten opzichte van het kabinetsbeleid, bezuinig ik ongeveer 3,5 miljard euro op diverse overheidsuitgaven zoals ontwikkelingshulp, toeslagen en subsidies. Daarnaast schaf ik een flink aantal kleine belastingfaciliteiten af, ter waarde van ruim 3 miljard. Dit geeft mij in totaal een ruimte van 6,5 miljard voor nieuwe prioriteiten. Ik zet 4,6 miljard daarvan in voor lastenverlichting en 1,4 miljard voor nieuwe uitgaven. De snelle rekenaars onder u zien dan ook meteen dat er geld overblijft. In het “Pakket-Van-Vliet” is het begrotingstekort ruim 400 miljoen euro lager dan in de miljoenennota van het kabinet.

Ten aanzien van de extra uitgaven, heb ik geluisterd naar de lokroep van de werkgeversorganisaties. Geld moet rollen om onze economie weer te laten groeien. Ik reserveer dan ook 1 miljard structureel voor een investeringsfonds waar, in samenwerking met tal van private partijen, uiteindelijk meer dan 100 miljard zal worden vrijgespeeld voor investeringen in de toekomst van Nederland. Hoe dat fonds er precies uit zal zien en onder welke voorwaarden het wordt gevuld, moet nog uit-onderhandeld worden; maar het pakket van Vliet legt alvast een serieus bod op tafel. Naast deze investeringen trek ik ook meer geld uit voor defensie, namelijk 650 miljoen extra in plaats van 300 miljoen. Een substantieel groeipad voor defensie is noodzakelijk. Voor onze militairen, onze bondgenoten maar natuurlijk vooral voor onze nationale veiligheid in een snel veranderende wereld.

Ten aanzien van de lastenverlichting, netto 1,6 miljard, kies ik ervoor om de nivellering van het kabinet over de afgelopen 4 jaar voor 1/4e terug te draaien. Dat doe ik door de arbeidskorting niet meer af te bouwen voor midden en hogere inkomens. Deze maatregel van het kabinet heeft duizenden banen gekost, dat zullen de deskundigen met mij eens zijn. Laat het CPB de werkgelegenheidseffecten van de afbouw van heffingskortingen maar eens goed doorrekenen! Daarnaast is het schrappen van de afbouw ook gewoon een vereenvoudiging die rechtstreeks bijdraagt aan meer fiscale transparantie en het voorkomen van vervelende naheffingen. Kijkt u zelf maar hoe vreselijk complex de arbeidskorting nu is: http://bit.ly/2d19YRG

Maar er is meer. Ik verlaag ook de accijns op diesel en LPG en ik verlaag de Vennootschapsbelasting met 1%, om onze concurrentiepositie te borgen. De Verhuurderheffing wil ik halveren (-0,9 mrd), dit levert een stevige impuls op voor de huizenmarkt, met name de huurmarkt waar een toename van het aanbod hard nodig is.

Hieronder het Pakket-Van-Vliet in cijfers. De politieke uitwerking vindt plaats door mijn deelname aan de Algemene Financiële Beschouwingen en natuurlijk aan het Belastingplan.

Bedragen in miljarden per jaar 2017 Lasten Uitgaven
       
PAKKET-VAN-VLIET      
Schrappen afbouw Arbeidskorting -2,5 -2,5  
Investeringsfonds -1   -1
Halveren Verhuurderheffing -0,9 -0,9  
Verlagen vennootschapsbelasting -0,6 -0,6  
Extra verhoging defensie uitgaven -0,4   -0,4
Verlaging Accijnzen Diesel en LPG -0,3 -0,3  
Overige prioriteiten -0,3 -0,3  
       
DEKKINGSMAATREGELEN      
Beperken belastingfaciliteiten. O.a. de giftenaftrek, wet Hillen en BTW vrijstellingen.  3,1 3,1  
Bezuinigingen op uitgaven. O.a.  Subsidies,  ontwikkelingshulp, toeslagen en pakketbeperking  3,3   3,3
       
Totaal (Emu-Saldo / lasten / Uitgaven) 0,4 -1,6 2

(Bedragen kunnen licht afwijken door clustering en afronding)