Moties & Amendementen

Hieronder een overzicht van de aangenomen moties van Roland van Vliet. Klik op de motie voor meer informatie. Voor een overzicht van alle moties die door Roland zijn ingediend? Klik hier

 1. Motie van het Lid Van Vliet over onderzoek naar systeem van tariefdifferentiatie.
 2. Motie van het Lid van Vliet over gezamenlijk verticaal toezichtmodel voor het WSW en de Aw
 3. Motie van het Lid van Vliet over vrijstelling overdrachtsbelasting bij sociale huurwoningen
 4. Motie van het Lid van Vliet over onafhankelijkheid vd autoriteit woningcorporaties
 5. Motie van het Lid van Vliet over voorkomen van dubbele verliesneming op vorderingen
 6. Motie van het Lid van Vliet over monitoren concurrentiepositie na pakket belastingontwijking
 7. Motie van het Lid van Vliet over een langetermijnvisie op het instrument huurtoeslag
 8. Motie van het Lid van Vliet over geen staatssteun zeehavens in andere EU lidstaten
 9. Motie van het Lid van Vliet over het evalueren van economische effecten van de bankenbelasting
 10. Motie van het Lid van Vliet over toelichting op de eigen woning in het aangifteprogramma  
 11. Motie van het Lid van Vliet over uitvoeren motie experimenten krimpgebieden
 12. Motie van het Lid van Vliet over betere aansluiting vrije en gereguleerde huursector
 13. Motie van het Lid van Vliet over experimenten in krimpgebieden
 14. Motie van het Lid van Vliet en Ronnes, over tweejaarlijkse inkomenstoets
 15. Motie van het lid Van Vliet over geen inhouding van dividendbelasting
 16. Motie-Monasch/Van Vliet over geschiktheidsonderzoek bestuurders corporaties
 17. Motie van het lid Van Vliet over de rol van corporaties in krimpregio's  
 18. Motie van het lid Népperus en van Vliet, over een blijvend aantrekkelijk investeringsklimaat
 19. Motie van het lid Van Vliet en Népperus over structureel blijven toepassen van rulingpraktijken
 20. Motie van het lid Van Vliet over behoud van het aantrekkelijke fiscaal vestigingsklimaat
 21. Motie van het lid Van Vliet over heronderhandeling over belastingverdragen
 22. Motie van het lid Van Vliet over beter uitleggen van de financiële gevolgen
 23. Motie van het lid Van Vliet over het voorkomen van agressieve taxplanning
 24. Motie van het lid Van Vliet over de aanpak van onwenselijke belastingontwijking
 25. Motie van het lid Van Vliet over het verwerpen van de kwalificatie "belastingparadijs
 26. Motie van het lid Van Vliet over een verklaring omtrent gedrag in de hele sector
 27. Motie Van Vliet over een oplossing voor bezitters van oldtimers
 28. Motie Van Vliet over toekenning van een BSN
 29. Motie Van Vliet over een nadere afbakening van doelgroepen
 30. Motie van de leden Van Vliet en Bashir over het Bosalgat
 31. Motie Van Vliet over een wettelijke regeling vergelijkbaar met Volcker Rule
 32. Motie van het lid van Vliet over evaluatie van de administratieve lastenvermindering
 33. Motie Van Vliet over regionale spreiding
 34. Motie Van Vliet over geen verdere prijsstijgingen vanwege de green deal 
 35. Motie Van Vliet over de 30%-regeling
 36. Motie Van Vliet over dienstauto's Belastingdienst
 37. Motie Van Vliet over aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
 38. Motie-Van Vliet over nieuwe standaardcriteria
 39. Motie Van Vliet over het niet zetten van onomkeerbare stappen
 40. Motie Van Vliet en Népperus over evaluatie van de flankerende maatregelen
 41. Motie-Van Vliet over 100% belasten van bonussen
 42. Motie-Van Vliet over uniform kader voor aanbestedingen
 43. Motie Van Vliet over rechtstreeks contact met behandelend ambtenaar bij complex dossier

______________________________________________________________________________________________________

Hieronder een overzicht van de aangenomen amendementen van Roland. Voor een overzicht van alle amendementen die door Roland zijn ingediend? Klik hier 

 1. Amendement van de Leden Van Vliet en de Vries, over vrijstelling in krimpgebieden
 2. Amendement van de leden Ronnes en van Vliet, over ingangsdatum huursombenadering
 3. Amendement van de Leden Ronnes en Van Vliet, over jaarlijkse i.p.v driejaarlijkse inkomenstoets
 4. Amendement van de leden Ziengs en Van Vliet, wijziging tabakswet inzake verpakking tabaksproducten
 5. Gewijzigd amendement van het lid Van Vliet ter vervanging van nr. 11 over toepassing van artikel 2:135 lid 7 BW op (grensoverschrijdende) fusie en splitsing
 6. Amendement van het lid Van Vliet c.s. ter vervanging van nr. 14 over het uitbreiden van het bonusverbod naar deelondernemingen die onderdeel uitmaken van een staatsgesteunde groep
 7. Gewijzigd amendement van het lid Van vliet c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opheffen van de chinese walls bij de AFM en het uitbreiden van bevoegdheden van de AFM in de onderzoeksfase
 8. Gewijzigd amendement Van Vliet 33025 nr. 19 tvv nr 13 over het verplicht rouleren van accountants voor OOB's
 9. Amendement van het lid Van Vliet over het ongedaan maken van het per 1 januari 2012 bevriezen van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers
 10. Amendement van het lid Van Vliet over het met 25 procent verlagen van de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001, met een absoluut maximum van € 1250
 11. Amendement van het lid Van Vliet over het aanpassen van artikel XXXVIII, eerste lid, onderdelen d en e, ter voorkoming van mogelijke anticipatie-effecten