Evaluatie Wet Parlementaire Enquête

De Kamer heeft op 3 december 2013 besloten een tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête in te stellen. De commissie heeft tot taak om aan de Kamer voorstellen te doen voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel.

De Tweede Kamer heeft in april 2014 de leden benoemd die deel uitmaken van de tijdelijke commissie:

De commissieleden op donderdag 10 april 2014, na de constituerende vergadering, waarin Ronald van Raak als voorzitter werd gekozen. Van links naar rechts: Wouter Koolmees (D66), Eddy van Hijum (CDA), Roald van der Linde (VVD), Ronald van Raak, voorzitter (SP), Roos Vermeij (PvdA), Charles Roovers (griffier) en Roland van Vliet (Van Vliet).

________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLICATIE VERSLAG 3 FEBRUARI 2016:

De Kamer kan de komende jaren bij wijze van proef ervaring opdoen met een nieuw onderzoeksinstrument: de parlementaire ondervraging. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête. Een parlementaire ondervraging is een kortdurende parlementaire enquête gericht op het verkrijgen van mondelinge inlichtingen, waarbij personen onder ede worden verhoord en verplicht zijn om medewerking te verlenen. Het is een tussenvorm tussen een gewone hoorzitting of rondetafelgesprek en een meer intensieve parlementaire enquête.

Klik hier voor het verslag van de tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête